Co to jest uzależnienie od narkotyków

Co to jest uzależnienie od narkotyków: pandemia wirusa SARS-COV-2 uwypukliła bardzo dużo problemów, jakie trapią społeczeństwo. Do tych problemów zaliczyć na pewno możemy problem z różnego rodzaju nałogami. Przede wszystkim musimy tutaj powiedzieć sobie wprost, że nałogi bardzo niewiele różnią się od różnego rodzaju nawyków i mogą być one oczywiście różne. Jednym z najtrudniejszych i najcięższych nałogów, jest nałóg narkotykowy.

Dlaczego jednak dzieje się tak, że nagła zmiana sytuacji politycznej, społecznej, czy na przykład wystąpienie takich ekstremalnych sytuacji, jak pandemia covid-19 powoduje, że tego typu problemy zaczynają się zdecydowanie bardziej uwypuklać. W mediach bardzo często wspominano o tym, że osoby, które walczą z różnego rodzaju nałogami, w tym i narkotykowymi, w czasie pandemii mają zdecydowanie utrudnioną terapię uzależnień od narkotyków. Proces wytrwania w trzeźwości czy abstynencji, od czynnika, od którego są te osoby uzależnione, jest sporo trudniejszy. Przyjrzymy się tutaj pokrótce, czym jest nałóg narkotykowy oraz w jaki sposób się go leczy. Innym tematem jest również to, dlaczego pandemia covid-19, tak bardzo zaburza leczenie uzależnień narkotykowych.

Co to jest nałóg narkotykowy

Co to jest uzależnienie od narkotyków
Co to jest uzależnienie od narkotyków

Nałóg jest to suma różnego rodzaju czynników, która powoduje, że człowiek staje się uzależniony, na przykład od danej substancji. Współcześnie nałogiem określamy również zachowania, które wcale nie są związane z przyjmowaniem różnego rodzaju substancji, szczególnie mówimy tutaj o substancjach psychoaktywnych. Tak na przykład hazard jest nałogiem, chociaż nie wiąże się z przyjmowaniem żadnej substancji. Oczywiście może być to towarzyszące, czyli na przykład nałogowi hazardziści, mogą również popaść w alkoholizm, ponieważ mają nawyk picia podczas uprawiania hazardu, ale są hazardziści, którzy nie mają nałogów towarzyszących i również są silnie uzależnieni od hazardu.

Pokazuje to między innymi w jaki sposób w ogóle, ewoluowała definicja uzależnienia i tak na przykład, jeszcze kilkanaście lat temu uważano, że nałóg jest to uzależnienie czysto fizyczne od danej substancji. Natomiast obecnie coraz częściej terapeuci skłaniają się do tego, że nałóg jest to tak naprawdę różnego rodzaju uzależnienie behawioralne, gdzie na przykład głód nałogowy, jest to tak zwany czynnik wyzwalający cały proces, który ostatecznie prowadzi do zażywania na przykład narkotyków. Dzięki takiej wiedzy możemy oczywiście skutecznie leczyć uzależnienia od narkotyków.

Jest to niezwykle istotna informacja, ponieważ jak się okazuje, wyleczenie się z nałogu nie jest takie proste. Chodzi nam o to, że wiadomo, że zerwanie z nałogiem nie jest proste, ale nowa wiedza sprawia, że mamy jeszcze lepszy ogląd i większą świadomość, jak naprawdę jest to trudne. Wiele czynników, które powodują, że na przykład zażywamy narkotyki, są w naszym mózgu zautomatyzowane przez lata zażywania danej substancji. To automatyzmy zresztą spowodowały, że zaczęliśmy regularnie i coraz częściej brać narkotyki.

W jaki sposób leczymy uzależnionych od narkotyków?

Przede wszystkim musimy powiedzieć, że jeżeli jest osoba, którą chcemy wyleczyć z nałogu narkotykowego, to musi ona spełnić przynajmniej dwa kluczowe warunki, czyli po pierwsze musi być chętna do tego, aby z nałogiem zerwać (co już sugeruje, że różnego rodzaju terapie przymusowe, nie wykazują zbyt dużej skuteczności), a po drugie, musi otrzymać fachową pomoc, czyli skorzystać z terapii uzależnień narkotykowych. Jeżeli mamy problem z nałogiem narkotykowym, najlepiej zgłosić się do ośrodka dla uzależnionych.

Oczywiście ośrodki uzależnień od narkotyków, wcale nie muszą być ośrodkami zamkniętymi. Są takie sytuacje, kiedy lepiej, aby osoba uzależniona od narkotyków, w takim ośrodku zamkniętym dla narkomanów się znalazła, ponieważ wówczas terapia leczenia uzależnień narkotykowych jest zdecydowanie bardziej skuteczna, a przynajmniej w początkowym jej stadium, jednak są również i takie przypadki, kiedy wystarczy po prostu ośrodek otwarty, lub po prostu wizyta u terapeuty. Zdecydowanie zupełnie inny obraz ma się wówczas, kiedy osoby są tak silnie uzależnione, albo są uzależnione od takiej substancji, że leczenie z nałogu musi być wspomagane farmakologicznie. Wówczas to ośrodek zamknięty leczenia uzależnień jest zdecydowanie najlepszą opcją.

Dlaczego leczenie uzależnień, jest bardzo utrudnione przez covid-19?

Przede wszystkim musimy tutaj powiedzieć o tym, że jeżeli chodzi o leczenie uzależnień, to w trakcie pandemii covid-19, zdecydowanie było trudniej dostać się do jakiegokolwiek ośrodka leczenia uzależnień. Na ogół nie było takiej sytuacji, aby to ośrodki przestały działać, jednak limity osób, które się tam leczyły, spowodowały, że przyjmowano zdecydowanie mniej pacjentów, natomiast część pacjentów, która była nadmiarowa, musiała zostać wypisana do domu. Oczywiście były to osoby, które były na przykład już w końcowym stadium terapii, jednakże jeżeli nie została ona zakończona, to istnieje spore ryzyko, że osoba ta może do nałogu wrócić. Kolejny czynnik to na przykład fakt, że nie można było realizować różnego rodzaju terapii grupowych.