Dla kogo są studia podyplomowe i dlaczego warto się na nie zdecydować?

Wiele osób kończących studia wciąż odczuwa niedostatek wiedzy. Ci spośród nich, którzy chcieliby uzupełnić braki w swoich umiejętnościach, mogą to zrobić dzięki zdecydowaniu się na studia podyplomowe. Dokształcanie się i poszerzanie własnych horyzontów jest świetną inwestycją w swój samorozwój. Wspomniane wcześniej rozwiązanie ma dość długą listę zalet. Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie nowych wiadomości w dość krótkim czasie, są one swoistą alternatywą dla realizowania drugiego kierunku studiów lub starania się o uzyskanie tytułu doktora. Jednocześnie ich ukończenie zwiększa szanse wspinania się po szczeblach kariery i możliwości odnośnie do otrzymania awansu. Warto wiedzieć, że zajęcia odbywają się w weekendy, co powinno stanowić dobrą wiadomość dla wszystkich aktywnych zawodowo osób. Studia tego typu pozwalają na uzupełnienie wiedzy w obrębie praktycznie każdej dziedziny. Obejmują one zarówno nauki humanistyczne, jak i te związane z medycyną, zarządzaniem zasobami ludzkimi i biznesem, ekonomią, a także biologią. 

 

Kto powinien zdecydować się na studia podyplomowe?

 

Każda osoba posiadająca dyplom ukończenia szkoły wyższej może podjąć decyzję o rozpoczęciu studiów podyplomowych. Czas ich trwania zazwyczaj wynosi 2 lata, a po jego upływie studentom zostaną wręczone świadectwa. Należy mieć świadomość, że ukończenie szkoły tego rodzaju nie zostaje wynagrodzone dyplomem. W niektórych przypadkach słuchacze muszą napisać pracę podyplomową, a następnie ją obronić. Warto również wiedzieć, że ustawa traktująca o szkolnictwie w Rzeczypospolitej Polskiej jasno określa, że studia podyplomowe można realizować z ramienia wyższej uczelni, ale tylko wtedy, gdy pozostają one w zgodzie z prowadzonymi na niej kierunkami. Uczelnie aspirujące do rozszerzenia możliwości edukacyjnych muszą ubiegać się o wydanie zgody u samego ministra. 

 

Mimo to jednak oferta studiów tego typu wciąż pozostaje dość szeroka. Ciekawy wydaje się fakt, że wiele kierunków ulega drobnej modyfikacji, jeśli akurat jest na to zapotrzebowanie. Jako dobry przykład mogą posłużyć zmiany w programie przewidziane dla nauczycieli historii. Pamiętajmy, że jednym z istotnych elementów rozwoju zawodowego, jest uzupełnianie swojej wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności i podwyższanie kompetencji. Biorąc pod uwagę powyższe zdania, łatwo jest dojść do wniosku, że studia podyplomowe są przeznaczone dla ambitnych absolwentów szkół wyższych. 

 

Koszty związane z dalszą edukacją

 

Trudno określić jednoznaczne widełki cenowe odnośnie do studiów podyplomowych. Ich koszt jest bardzo zróżnicowany i zależy m.in. od:

 

  • miasta i uczelni, gdzie jest on realizowany;
  • tego, jak dużą popularnością cieszy się dany kierunek;
  • czasu trwania zajęć oraz tego, kto jest prowadzącym.

 

Warto jednak wiedzieć, że istnieje wiele kierunków, które mogą zostać zrefundowane. Mowa tutaj nie tylko możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej, ale również tym, że koszty generowane przez podjęcie nauki często spoczywają na barkach pracodawców kierujących swoich pracowników na studia podyplomowe. Takie sytuacje mają miejsce zazwyczaj wtedy, gdy awansowanie danej osoby nie jest możliwe bez uzupełnienia przez nią wiedzy i uzyskania potwierdzającego ten fakt świadectwa. Jeśli chodzi natomiast o korzystanie z funduszy unijnych, to warto śledzić nowe projekty i zgłaszać swoją kandydaturę jako uczestnika w tych, które odpowiadają naszym indywidualnym wymaganiom. Co więcej, istnieją również kierunki finansowane w części lub całości ze środków państwowych lub unijnych, czyli międzynarodowych. 

 

Kontynuowanie edukacji nie należy do najtańszych przedsięwzięć, ale na szczęście ambitne osoby są doceniane i mogą liczyć na wsparcie np. ze strony skarbu państwa. Wystarczy dokładnie zapoznać się z tematem i wykazać, jak bardzo zależy nam na rozszerzeniu posiadanej wiedzy. Wykształceni ludzie są niezwykle pożądani zarówno na polskim rynku pracy, jak i zagranicznym. Inwestowanie w siebie jest zatem niezwykle opłacalne.

 

Studia podyplomowe pozwalają szybko zdobyć nowe kompetencje. To ogromny atut edukacji tego typu, ponieważ nie wymaga inwestowania zbyt dużej ilości czasu. Taki rodzaj kontynuowania nauki jest przeznaczony przede wszystkim dla osób aktywnych zawodowo, które nie mogłyby pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym. To właśnie z tego powodu zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w weekendy, gdy większość ludzi ma dni wolne od pracy. Podczas zajęć słuchacze mają okazję zdobycia nowych wiadomości, które są przekazywane w maksymalnie skondensowany sposób. Chodzi o to, by nauczyć się jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie. 

 

Osoby, które już ukończyły studia wyższe, zwykły odczuwać niedosyt w obrębie wiedzy i umiejętności. Co więcej, wiele rodzajów awansu wymaga od pracowników dokształcenia się lub odświeżenia pewnych zagadnień omawianych w przeszłości. Studia podyplomowe to doskonały sposób, aby utorować sobie drogę ku rozwojowi w pracy i umożliwić otrzymanie lepszego stanowiska.