Ile trwa rehabilitacja po udarze

Ile trwa rehabilitacja po udarze – udar jest stanem chorobowym charakteryzującym się ostrym zaburzeniem procesu krążenia w jednym lub kilku obszarach mózgu. Istnieją dwa różne rodzaje udaru – niedokrwienny (warunkiem rozwoju jest zwężenie, częściowe lub całkowite zablokowanie tętnicy) i krwotoczny (związany z uszkodzeniem lub całkowitym pęknięciem naczynia). Niedokrwienie powoduje zaburzenie krążenia krwi w naczyniach mózgu i powoduje śmierć obszarów jego tkanek miękkich.

Stopień uszkodzenia tkanek zależy od czasu trwania głodu tlenowego i ogólnego stanu zdrowia człowieka. Wielkość i charakter uszkodzenia mózgu obejmuje zarówno strukturę, jak i czas trwania późniejszego programu rehabilitacji pacjenta po udarze. Najczęściej podawany czas trwania rehabilitacji po udarze to 3 do 6 miesięcy.

Oznaki udaru

Objawy udaru, w przypadku którego należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, to:

 • Nagłe osłabienie i/lub drętwienie mięśni twarzy i/lub kończyn – zwykle po jednej stronie ciała.
 • Utrudniona mowa.
 • Ostry spadek widzenia (w jednym lub obu oczach).
 • Pulsujący ból głowy, zawroty głowy.
 • Nieuzasadniony brak koordynacji ruchów.

Ważne jest, aby pamiętać: im szybsza opieka medyczna jest zapewniona w przypadku udaru, tym większe są szanse na utrzymanie przy życiu jak największej liczby neuronów w mózgu, a często także życia pacjenta. Najskuteczniejszy czas na terapię w nagłych wypadkach to 3-6 godzin od pierwszego przejawu choroby. Po tym okresie zmiany w zaatakowanych obszarach mózgu mogą stać się nieodwracalne, a zabiegi rehabilitacyjne po udarze mogą stać się bardzo utrudnione.

Ile trwa rehabilitacja po udarze?      

Nie ma jednego okresu rekonwalescencji po udarze, czas rehabilitacji zależy od wielkości i lokalizacji udaru, rodzaju udaru, a także czasu, jaki upłynął od zachorowania do udzielenia specjalistycznej pomocy.

Szacowany czas odzyskiwania zdrowia jest następujący:

 • Udar z minimalnym deficytem neurologicznym – lekki paraliż twarzy, kończyn, zaburzenia widzenia, zaburzenia koordynacji, zawroty głowy. Częściowe wyleczenie następuje po 1-2 miesiącach, całkowite wyleczenie jest możliwe po 2-3 miesiącach, ale zależy od możliwości rehabilitacyjnych pacjenta.
 • Udar z ciężkim deficytem neurologicznym – znaczny paraliż twarzy, kończyn, ciężkie zaburzenia koordynacji. Możliwość samoobsługi pojawia się u pacjenta po 6 miesiącach, pełne wyzdrowienie trwa latami.
 • Ciężkie udary krwotoczne i niedokrwienne z utrzymującym się deficytem neurologicznym prowadzą do niepełnosprawności pacjenta z powodu paraliżu i innych wad. Częściowe odzyskanie sprawności jest możliwe za 1-2 lata. Przy ciężkim deficycie neurologicznym całkowite wyleczenie jest niemożliwe z powodu martwicy ważnych skupisk neuronów mózgowych, których funkcji nie mogą przejąć sąsiednie komórki.
Ile trwa rehabilitacja po udarze
Ile trwa rehabilitacja po udarze

Ważne jest, aby pacjent zdał sobie sprawę, że powrót do zdrowia po każdym udarze powinien być prowadzony stale. Krótkoterminowe codzienne procedury nie tylko pomogą przywrócić stare umiejętności i cechy, ale także zapobiegną nowym atakom udaru. Program rehabilitacji po udarze dla pacjentów, u których wystąpiły ostre zaburzenia krążenia w mózgu, szybka i kompetentna rehabilitacja po udarze jest pierwszym i kluczowym krokiem w kierunku przywrócenia zdrowia. Osiągnięcie maksymalnego efektu rehabilitacji jest możliwe tylko przy pomocy doświadczonych specjalistów.

Ważne jest, aby zrozumieć, że rehabilitacja po udarze powinna rozpocząć się jak najwcześniej, od pierwszych dni choroby, kiedy stan pacjenta ustabilizuje się. W przypadku miejscowych krwotoków, które nie rozprzestrzeniły się na duży obszar mózgu, stan pacjenta stabilizuje się trzeciego lub czwartego dnia. Wraz z początkiem tego okresu możliwe staje się rozpoczęcie procesu rehabilitacji.

Tradycyjnie istnieją trzy kluczowe etapy programu rehabilitacji po udarze:

 • Pierwszy etap: w tym okresie pacjent leży w pozycji leżącej, często przy ciężkiej postaci udaru pacjent jest nieruchomy. W tym okresie działania rehabilitacyjne ograniczone są stanem pacjenta i polegają na systematycznym przewracaniu się, specjalistycznym masażu przeciwodleżynowym oraz ćwiczeniach oddechowych. Specjaliści rehabilitacji medycznej stale rozmawiają z pacjentem, nawet jeśli nie ma on wyraźnej reakcji na mowę: słuchanie bierne aktywuje uwagę, stopniowo powraca rozumienie mowy. Pierwszy etap powrotu do zdrowia może trwać od kilku dni do kilku miesięcy, w zależności od ciężkości udaru.
 • Drugi etap (wczesny): w tym okresie pacjent może już wykonać określoną ilość ruchu, ale nie jest jeszcze możliwe samodzielne wstawanie z łóżka. Pacjent przechodzi kinezyterapię bierną (leczenie ruchem – gimnastyka specjalistyczna, masaż), fizjoterapię. Specjaliści rehabilitacji zajmują się likwidacją zaburzeń mowy oraz przywróceniem pamięci pacjenta. Etap wczesnej rehabilitacji może trwać od kilku tygodni do sześciu miesięcy.
 • Trzeci etap to okres późnej rehabilitacji: okres aktywnego powrotu funkcji motorycznych, umysłowych, emocjonalnych i umiejętności. Pacjent może już samodzielnie uprawiać gimnastykę, próbuje usiąść w łóżku i wstać z niego. Na tym etapie ważną rolę odgrywa terapia zajęciowa (działania mające na celu rozwój umiejętności motorycznych manualnych). Późny etap powrotu do zdrowia może potrwać od sześciu miesięcy do dwóch lat.

Kluczową zasadą programów rehabilitacyjnych po udarze jest indywidualne podejście do przywracania zdrowia każdego pacjenta. Specjaliści dokładnie badają historię i obraz choroby u każdego pacjenta, analizują stopień uszkodzenia mózgu i upośledzenia podstawowych funkcji oraz oceniają stopień zaawansowania stanu poudarowego. Następnie opracowywany jest indywidualny schemat leczenia i przebieg rekonwalescencji ze wstępnym planowaniem czasu trwania każdego etapu.