Rozwód – koniec związku

Rozwód – koniec związku – według definicji to rozwiązanie przez sąd związku małżeńskiego, może nastąpić na żądanie jednej lub dwóch stron. To jednak tylko definicja, a w rzeczywistości rozwód to rozpad nie tylko związku, ale często rozpad całego życia, rodziny. Rozwód to cios dla dzieci, które są postawione między młotem a kowadłem, często obwiniają siebie za to, że rodzice się rozstają.

Z drugiej strony, czasami rozwód przynosi ulgę, wyswobodzenie się od toksycznej osoby. Dzieje się tak wtedy, gdy jedna ze stron związku jest źle traktowana, bita czy poniżana. Rozwód nigdy nie jest miłym wydarzeniem, ale czasami lepiej rozstać się niż żyć w nieudanym związku.

Rodzaje rozwodów:

  • Rozwód bez orzekania o winie
  • Rozwód z orzekaniem o winie (jednego lub dwóch małżonków)

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód bez orzekania o winie, czyli rozwód za porozumieniem stron. W tym wypadku małżeństwo nie wnosi o ustalenie osoby winnej rozpadowi związku. Jeśli małżonkami dogadują się w kwestii wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi, sprawa będzie szybko załatwiona. Tak jest, bo sąd nie prowadzi długotrwałego postępowania dowodowego w celu ustalenia winy czy nie postanawia w sprawie opieki nad dziećmi, czy podziałem majątku. Taki rozwód jest łatwy do ustanowienia, nie wymaga powoływania świadków, szukanie dowodów winy. Często kończy się na jednej lub dwóch rozprawach.
Rozwód z orzekaniem o winie to dużo trudniejsza sprawa. W tym wypadku jedna ze stron, mąż lub żona wnosi o rozwód z uznaniem drugiej strony, jako winnej rozpadu związku. W takiej sytuacji proces rozwodowy może trwać bardzo długo, powoływani są świadkowie, zbierane dowody winy. 

Rozwód – od czego zacząć 

Jeżeli zdecydujemy wnieść pozew rozwodowy, pierwsze co musimy zrobić to złożyć do sądu okręgowego wniosek, w którym domagamy się rozwodu. Jeżeli zależy nam na dodatkowych świadczeniach, do wniosku można dołączyć zaświadczenie o dochodach lub inne potrzebne dokumenty. Dokumenty składa się w trzech egzemplarzach. Sad zajmuje się reszta, tzn. wysyła zawiadomienie o rozwodzie dla drugiej strony i wyznacza datę posiedzenia. Należy pamiętać, że rozwód można orzec tylko wtedy, gdy nastąpił całkowity i trwały rozpad pożycia. Gdy tego nie ma, sąd może nie zasądzić rozwodu. 

Polecamy sprawdzić:

Jak wygląda rozprawa rozwodowa?

 Rozprawa rozwodowa odbyła się przy drzwiach zamkniętych, bez udziału świadków. Sąd wyznacza datę rozprawy, na którą powinni stawić się oboje małżonkowie. Często wezwani są również świadkowie, którzy będą stronami w sprawie. Na początku Sąd pyta, kiedy nastąpił rozpad związku, od kiedy małżonkowie nie prowadzą razem gospodarstwa, pyta o dzieci, ich wiek, o sprawy majątkowe. Oczywiście zadaje podstawowe pytanie, tzn. czy jest szansa na uratowanie związku.

Po tym etapie następuje przesłuchanie powołanych świadków, a dopiero po nim przesłuchiwani są mąż i żona. Pierwszy jest przesłuchiwana osoba, która złożyła pozew. Sąd chce potwierdzić zawarte we wniosku informacje, pyta o podstawowe sprawy domowe i rodzinne. Padnie pytanie o ostatnie współżycie oraz o to, kiedy związek przestał razem prowadzić gospodarstwo domowe. Sąd będzie o pytał o dzieci, co robią, czy mają jakieś problemy. Potem na podobne pytanie będzie odpowiadać druga osoba. Jeżeli rozwód jest z orzekaniem o winie, pytań będzie więcej, będą mocno szczegółowe i intymne. Sąd zapoznaje się też z dowodami w sprawie, którymi mogą być dokumenty prywatne, dokumenty urzędowe, opinie lekarzy, opinie z ośrodków pomocy rodzinie. Dowodami mogą być także nagrania, listy, e-maile, wydruki wiadomości sms. Gdy dowodów jest dużo i trzeba orzec winnego, na pewno nie skończy się na jednej rozprawie. Czasami rozwód może trwać nawet kilka lat. Rozprawa kończy się wydaniem wyroku orzekającego o rozwiązaniu małżeństwa.

Co może zostać ustalone na rozprawie rozwodowej?

Rozwód - koniec związku
Rozwód – koniec związku

Rozwód to nie tylko rozstanie dwóch osób, które przestały się kochać. To również cały szereg praw, które trzeba uregulować. Na rozprawie można ustalić:

  • osobę winną rozpadu małżeństwa
  • można ustalić prawa rodzicielskie – sąd ustala kto i w jakim stopniu będzie sprawował opiekę nad dziećmi. Ustalane są takie sprawy jak miejsce zamieszkania dziecka, utrzymywanie kontaktów z dzieckiem, pobyt dziecka z jednym z rodziców w wakacje, weekendy i ferie.  W niektórych przypadkach jednemu z rodziców mogą być odebrane prawa rodzicielskie. Dzieje się tak wtedy, gdy w trakcie rozprawy wychodzi, że dziecko było źle traktowane przez jednego z rodziców. 
  • ustalane są koszty utrzymania dziecka, jakie mają ponosić rodzice
  • ustalane jest sposób korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania, jeżeli oboje małżonkowie będą w nim mieszkać po rozwodzie. 
  • Sąd może orzec o podziale majątku
  • można żądać alimentów od małżonka ( w przypadku, gdy wskutek rozpadu sytuacja materialna ulegnie znacznemu pogorszeniu lub gdy osoba, która nie została winną rozpadu małżeństwa choruje lub żyje w biedzie).

Rozwody stają się coraz częstszym zjawiskiem. Najczęściej rozwodzą się pary między piątym a dziesiątym rokiem małżeństwa, drugie w kolejności są pary z długim, kilkudziesięcioletnim stażem. Główna przyczyna rozwodów to niezgodność charakterów, niezgodność seksualna, finansowa, brak porozumienia w kwestii wychowania dzieci. Rzadko jak przyczynę rozwodu podaje się alkoholizm czy dręczenie przez partnera. Dużo ludzi rozwodzi się, ponieważ nie chce im się walczyć o związek, wolą rozstać się i próbować szczęścia z inną osobą. Często rozwód wydaje się rozwiązaniem wszystkich problemów, ale tak z reguły nie jest. Trzeba pamiętać, że w rozwodzie najbardziej pokrzywdzone dzieci, u których rozwód powoduje rozpad całego, bezpiecznego świata. Cała rodzina musi dostosować się do nowej, trudnej sytuacji.